Bild föreställande: Utställare

Mässfakta

Mässdag

Lördag den 2 februari 2013

Öppettider

Lördag 09.30–16.00

Mässlokal

Åhaga, Lillåvägen 4, Borås

Inflyttning

Fredag 1/2 kl. 15:00 - 20:00, samt lördag 07.00 - 09.30. 

Utflyttning

Lördag 2/2 kl 16.00 - 20.00

OBS! Inga montrar får plockas ihop före kl 16.00!!

 

Godsmottagning

Under byggnation och demontering sker in- och utlastning i första hand på höger sida
av Åhaga, port B.
Godsmottagning torsdag 31/1 och fredag 1/2 kl 07.00 - 16.00
Gods adresseras till: Resor & Mat
Utställande företag / Kontaktperson
Åhaga
Lillåvägen 4, SE-504 33 Borås
Utställaren svarar själv för bokning av transport samt fraktsedlar och adressering
av gods efter mässans slut. Gods avhämtas måndag 4/2 senast kl 12.00!

Betalningsvillkor

Mässavgift faktureras 40 dagar före mässan. 10 dagar netto.

Försäkring

Utställarna rekommenderas att teckna egen försäkring för produkter och egen inredning. Vi avsäger oss allt ansvar för utställarnas utrustning.

Övernattning och mingel

Vi rekommenderar i år Scandic Plaza i Borås med sina fina nyrenoverade rum och konferensmöjligheter. Boka rum genom anmälningssidan. På fredag kväll innan mässan, träffas vi på Scandic Plaza kl 20:00 för middag och lära känna varandra. I mässpriset ingår detta för en person. Skulle ni vilja anmäla fler personer, vänligen kontakta eva-lotta.lundberg@resia.se.

Kostnad. 350kr/kuvert eller boka in genom anmälningssidan.

Profilering och mässerbjudande

Glöm inte att profilera dej och din monter för att locka in besökare. Vi ser även gärna att Ni som utställare har någon form av mässerbjudande som vi kommer att annonsera till BT:s prenumeranter. Vi kommer att ha en tipstävling med vinster och omvänd auktion. Har Ni presentkort, giveaways osv. så är vi tacksamma för detta.

Föreläsningar

En bild säger mer än tusen ord! Vi kommer även att ha temaföredrag, där Ni som utställare får hålla föredrag och information om Din produkt eller tjänst. Räkna med cirka 20 minuter per föredrag. Tillgång till projektor och ljud finns.

Godshantering

OBS! Har ni material som behöver lossas av gaffeltruck utomhus
- kontakta Åhaga senast 24/1!

Mässritning

Ritning över mässan med utställare fnns att hämta på internet närmare inpå mässdagen.

www.resorochmat.se lösenord för utställare: boras

Monterutrustning

Övrig monterutrustning såsom t ex bord, stolar, ståbord, kylskåp m m beställs

genom anmälningssidan.

Monterväggar

Väggarna består av en 22 mm tjock vitmålad spånskiva (2,5 m hög).
Det är tillåtet att använda mindre spik och skruv men allt skall monteras bort av respektive utställare efter mässans slut. Borttagande av kvarvarande spik, skruv etc. efterdebiteras till respektive utställare. OBS! Fästkuddar o övrig
tejp är INTE tillåten! Byggnation över 2,5 m är ej tillåtet!

Avfall

Container för brännbart avfall finns på höger sida om Åhaga bortom port B (mot Maxi). Övrigt avfall (såsom metall, el och farligt avfall ) får utställare själva ta med sig. Det åligger utställaren att slänga sitt emballage och skräp,
packa platt i containern. Debitering sker för ej medtaget skräp och montermaterial.

Barn

Mässan är en byggarbetsplats och därmed får barn under 16 år inte vistas i lokalen under byggtid samt under in- och utflyttning.

Brandföreskrifter

Rökförbud och förbud mot öppen eld gäller i våra hallar.
Gasol ska behandlas på ett säkert och betryggande sätt i enlighet med gällande bestämmelser enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, se www.msb.se. OBS! Allt dekorationsmaterial i montern måste vara brandbeständigt. Vi har automatiskt brandlarm i våra mässhallar vilket innebär att våra rökdetektorer är mycket känsliga. Utryckning orsakad av utställare debiteras. Alla brandposter och nödutgångar måste lämnas fria!

Internet

Trådlös internetaccess finns på Åhaga och inloggningskoder beställs via anmälningssidan

Livsmedel

Det åligger utställaren att ha giltigt tillstånd för livsmedelshantering.
Kraven på utrustning och inredning varierar beroende på hur avancerad hanteringen är men företag som redan är registrerat för livsmedelshantering bör ha beviset med sig. Övriga utställare som ska ha någon form av
livsmedelshantering bör kontakta Miljökontoret i Borås 033-35 30 00 för att få tillstånd. Ingen rök eller os får vara så kraftig att den utlöser brandlarmet. Rökdetektorerna är mycket känsliga!

Restaurang

Åhagas restaurang har fullständiga rättigheter. Restaurangen har lunch- och caféverksamhet under mässans öppettider. Det är inte tillåtet ha medha alkohol inköpt utanför Åhaga. Det är Åhagas Restaurang som innehar alkoholtillståndet.

Städning

Städning av montrarna och publika utrymmen sker innan mässans öppnande.

Pelare

Kontrollera på ritningen om din monter innehåller pelare. De är markerade i grönt på ritningen. Mått: enkel pelare 31 x 20 cm, dubbel pelare 31 x 60 cm.

Uppsättning av material

Lokalen är K-märkt. Det är förbjudet att sätta upp material/affischer på annat än monterväggarna. Skulle detta ändå ske betalas ev. skador av resp. utställare.

Utställarparkering samt in/utlastning av gods

Vi önskar att så många utställare som möjligt parkerar sina fordon på vänster sida om Åhaga så att besökarna i första hand kan parkera på höger sida.
Under byggnation och demontering sker in och utlastning i första hand på höger sida av Åhaga, port B.
Anmälningssidan >>