link

Bild föreställande: Utställare

Marknadsföring

Marknadsföring sker bl.a. i dagspress, radio, e-post utskick, Resia-Nytt, Citys kundtidning med 55.000 ex. som distribueras av Borås Tidning varje vecka.

 

 

Bild föreställande: ResorochMat1

Bild föreställande: ResorochMat2